Månadsarkiv: juni 2013

En underbar morgon kommer förstöra din dag

Du kanske tillhör de 75% av befolkningen som tror att en lugn och skön morgon är den perfekta starten på dagen? Då har du fel; ny empirisk forskning visade nyligen ett starkt samband mellan behag under de första morgontimmarna och obehag de övriga timmarna av dygnet. Likaså visade det sig i studien1 att när försökspersonen utsattes för 30 skräniga tyskar vid frukosten och blaskigt kaffe uppvlevde hen en mycket högre nivå av glädje resten av dagen. Forskaren vet ännu inte varför upplevelsen av morgonen så starkt styr upplevelsen av den resterande dagen. En teori som kommit upp är att uppnådd perfektion vid en alltför tidig period av dagen innebär att dagen endast kan utvecklas till det värre. Forskaren är dock oense med sig själv och förespråkar mer forskning för att säkerställa resultaten.

1 En person ingick i studien och studerades vid ett tillfälle. Av sig själv.

Annonser